Menu weergeven

Zacharia 4

De twee olielampen en de twee olijfbomen

1 De engel die steeds met mij sprak, kwam opnieuw bij me. Hij maakte me wakker, zoals je iemand die slaapt, wakker maakt. 2 Hij vroeg mij: "Wat zie je?" Ik antwoordde: "Ik zie een kandelaar, helemaal van goud. Bovenop de voet van de kandelaar is een kruikje met olie. De kandelaar heeft zeven olie-lampen, en zeven buizen die naar de zeven lampen gaan. 3 Naast de kandelaar en het kruikje staan twee grote olijfbomen, één links en één rechts." 4 En ik vroeg aan de engel die met mij sprak: "Heer, wat betekent dit?" 5 De engel antwoordde: "Weet je dat niet?" Ik zei: "Nee, heer." 6 Toen zei hij: "Dit is een boodschap van de Heer voor Zerubbabel. Het betekent: niet door kracht of geweld zal het werk worden gedaan, maar door mijn Geest, zegt de Heer van de hemelse legers. 7 Grote berg van problemen, jij zal voor Zerubbabel veranderen in een vlakte. Hij zal de laatste bouwsteen plaatsen, terwijl het hele volk roept: 'Heer, wees goed voor deze tempel!' " 8 Ook zei de Heer tegen mij: 9 "Zerubbabel is begonnen met de bouw van deze tempel. Hij zal het werk ook afmaken."
– Wanneer dat gebeurt, zullen jullie geloven dat de Heer van de hemelse legers mij naar jullie heeft gestuurd.
.
10 Wees blij met de kleine dingen! Het begin is maar klein. De mensen zullen blij zijn als ze in de handen van Zerubbabel de steen met lood zien. Op die steen staan de zeven ogen van de Heer die rondgaan over de hele aarde en alles zien wat er gebeurt.
.
11 Ik vroeg aan de engel: "Wat betekenen die twee olijfbomen links en rechts van de kandelaar? 12 En wat betekent het dat er van twee olijftakken door twee gouden buizen goudkleurige olie naar de lamp stroomt?" 13 De engel vroeg mij: "Weet je dat niet?" Ik antwoordde: "Nee, heer." 14 Toen zei hij: "Die twee takken zijn de twee mannen die zijn gezalfd om de Heer van de hele aarde te dienen."

Menu