Menu weergeven

Spreuken 13

Spreuken van Salomo (vervolg)

1 Als je wijs bent, luister je naar een waarschuwing.
Maar iemand die eigenwijs is, wil naar niemand luisteren.


2 Een goed mens zegt goede dingen en wordt daar zelf ook door gezegend.
Maar onbetrouwbare mensen overkomt alleen maar geweld.


3 Als je je tong beheerst, bewaar je je leven.
Maar als je je mond zijn gang laat gaan, loopt het slecht met je af.


4 Luie mensen verlangen van alles, maar krijgen nooit iets.
Maar ijverige mensen zullen meer dan genoeg hebben.


5 Goede mensen haten leugens.
Maar slechte mensen worden gehaat en komen bedrogen uit.


6 Door eerlijkheid blijf je op de goede weg.
Maar door slechtheid loopt het slecht met je af.


7 Sommige mensen leven alsof ze heel rijk zijn, terwijl ze niets hebben.
Anderen leven alsof ze arm zijn, terwijl ze heel rijk zijn.


8 Iemand die rijk is, wordt gedwongen om losgeld te betalen voor zijn leven.
Een arm mens wordt niet eens bedreigd.


9 Goede mensen zijn als een stralend licht.
Maar slechte mensen zijn als een olielamp die uitgeblazen wordt.


10 Mensen die denken alles te weten, veroorzaken ruzies.
Maar mensen die naar goede raad luisteren, zijn wijs.


11 Als je zomaar veel geld hebt gekregen, ben je dat ook snel weer kwijt.
Maar als je er zelf hard voor werkt, word je rijk.


12 Als je heel erg lang op iets blijft hopen, word je treurig.
Maar als je krijgt waar je naar hebt verlangd, geeft dat nieuw leven.


13 Als je niet luistert naar Gods woord, zal het slecht met je aflopen.
Maar als je er ontzag voor hebt, zal dat een beloning opleveren.


14 De woorden van een wijs mens brengen leven.
Ze redden je uit de valstrikken van de dood.


15 Als je wijs bent, houden de mensen van je.
Maar als je onbetrouwbaar bent, heb je veel moeilijkheden in je leven.


16 Een verstandig mens denkt altijd eerst goed na.
Een dwaas vertoont alleen maar dwaasheid.


17 Een onbetrouwbare boodschapper van de koning veroorzaakt ellende.
Maar een betrouwbare boodschapper brengt redding.


18 Als je niet naar goede raad luistert, word je getroffen door armoede en schande.
Maar als je naar een waarschuwing luistert, word je geprezen.


19 Een vervulde wens is heerlijk.
Maar een dwaas verlangt alleen maar naar het doen van slechte dingen.


20 Als je met wijze mensen omgaat, word je wijs.
Maar als je bevriend bent met dwazen, loopt het slecht met je af.


21 Slechte mensen worden achtervolgd door het kwaad.
Maar goede mensen worden beloond voor hun goede daden.


22 Zelfs de kleinkinderen van een goed mens zullen nog van hem erven.
Maar het geld van slechte mensen komt terecht bij goede mensen.


23 De akkers van de arme mensen zouden grote oogsten kunnen opleveren.
Maar door gebrek aan wijsheid wordt iemand toch arm.


24 Als je je kinderen nooit straft, houd je niet echt van hen.
Als je van je kinderen houdt, voed je hen van jongs af aan op.


25 Goede mensen hebben genoeg te eten.
Maar slechte mensen zullen honger lijden.

Menu