Menu weergeven

Jesaja 15

Gods woorden over Moab

1 Jesaja zegt: Dit is wat ik van de Heer moet zeggen over Moab.
Luister goed, in de nacht is Ar-Moab vernietigd! Helemaal verwoest! Luister goed, in de nacht is Kir-Moab verwoest! Helemaal vernietigd! 2 De mensen gaan naar Baït en Dibon om te huilen bij de offerheuvels. De bewoners van Moab zullen huilen over hun steden Nebo en Medeba. Als teken van verdriet hebben ze hun hoofd kaal geschoren en hun baard afgeschoren. 3 Ze lopen op straat in rouwkleren. Thuis en op straat huilen ze zonder ophouden. 4 Ook de mensen in Hesbon en Eleale schreeuwen van verdriet. Ze zijn tot in Jahaz te horen. De soldaten van Moab worden er bang van. Ze verliezen alle moed.
.
5 Ik ben diep geschokt over Moab. De vluchtelingen uit Moab zijn al bij Zoar, bij Eglat-Silisia. Ze lopen huilend de helling van de Luhit op. Ook op de weg van Horonaïm is gejammer te horen. 6 De oase van Nimrim is een woestijn geworden. Het gras is verdord, er wil niets meer groeien, er is geen groen meer. 7 Alles wat de mensen hadden gespaard en bewaard, dragen ze nu de Wilgenbeek over. 8 In het hele gebied van Moab zal worden gehuild. Zelfs in Eglaïm en Beër-Elim zal gehuil te horen zijn. 9 Want het water van Dimon ziet rood van het bloed. Maar de Heer zal nog meer ellende brengen: de vluchtelingen en de mensen die in Dimon zijn overgebleven, zullen door leeuwen worden verscheurd. (lees verder)

Menu