Menu weergeven

Ester 10

Dankzij Mordechai gaat het goed met het Judeese volk

1 Koning Ahasveros liet het hele land belasting betalen. Ook de landen langs de zee. 2 Alle geweldige en machtige dingen die hij heeft gedaan, staan opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Medië en Perzië. Ook staat daarin hoe hij Mordechai een belangrijke plaats in zijn rijk heeft gegeven. 3 Want de Judeeër Mordechai was na de koning de belangrijkste man in het koninkrijk. De Judeeërs hadden ontzag voor hem en hielden van hem. Want hij zocht het beste voor zijn volk.

Menu