Menu weergeven

2 Kronieken 27

Jotam, koning van Juda

1 Jotam was 25 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jerusa. Ze was een dochter van Zadok. 2 Jotam leefde zoals de Heer het wil, net als zijn vader Uzzia. Maar hij ging niet zoals zijn vader de tempel binnen. Maar het volk van Juda leefde niet zoals de Heer het wil.

3 Jotam bouwde de Bovenpoort van de tempel van de Heer. Ook deed hij veel werk aan de stadsmuur bij de Ofel. 4 Verder bouwde hij wachttorens in de bergen van Juda. Ook in de bossen bouwde hij burchten en wachttorens. 5 Hij streed tegen de koning van de Ammonieten en overwon hem. Daardoor moesten de Ammonieten hem dat jaar 100 talenten (3000 kilo) zilver, 10.000 kor (220.000 liter) tarwe en 10.000 kor (220.000 liter) gerst betalen. Ook in de twee jaar daarna betaalden ze dat aan de koning.

6 Zo werd Jotam een machtig koning. Hij probeerde altijd te leven zoals zijn Heer God het wilde. 7 De rest van wat Jotam allemaal heeft gedaan, met alle oorlogen die hij gevoerd heeft, staat opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Israƫl en Juda. 8 Hij was 25 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. 9 Jotam stierf en werd begraven in de 'Stad van David.' Zijn zoon Achaz werd na hem koning van Juda.

Menu