Menu weergeven

1 Petrus 5

Adviezen voor de gemeente

1 Ik ben zelf een leider in de gemeente. En ik heb zelf gezien hoe Christus heeft geleden. En net als jullie zal ik mijn deel krijgen van de heerlijke hemelse dingen die nog komen. 2 Daarom moedig ik de leiders in jullie gemeente aan, om als goede herders voor Gods kudde te zorgen. Zorg goed voor je gemeente. Niet omdat iemand jullie daartoe dwingt, maar uit vrije wil, omdat God dat van jullie vraagt. Ook niet omdat jullie denken daardoor rijk te kunnen worden, maar omdat jullie God graag willen gehoorzamen. 3 En doe het niet om over anderen te kunnen heersen, maar om een voorbeeld te zijn voor de gemeente. 4 En als dan de Grote Herder komt, zal Hij jullie je hemelse, eeuwige beloning geven.
5 Jonge mensen, wees gehoorzaam aan de leiders in de gemeente. Wees bescheiden tegen elkaar. Want God is tegen trotse mensen. Maar voor bescheiden mensen is Hij vriendelijk en goed.
6 Gehoorzaam God van harte. Dan zal Hij jullie eren als daarvoor het juiste moment is gekomen. 7 Gooi alles waar je je zorgen over maakt maar in Gods handen, want Hij zorgt voor je.
8 Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden. 9 Verzet je tegen hem, sterk in je geloof. Vergeet niet dat je broeders en zusters over de hele wereld dezelfde problemen meemaken als jij.
10 Maar de God die één en al liefde en goedheid is, heeft jullie in Christus geroepen om voor eeuwig bij Hem te zijn. Hij zal jullie, na een korte tijd van lijden, volmaakt en sterk maken. 11 Van Hem is alle eer en macht, voor eeuwig! Amen! Zo is het!

Groeten

12 Ik heb deze korte brief laten opschrijven door Silvanus, die volgens mij een heel goede broeder is. Ik wilde jullie met deze brief bemoedigen. En ik wil jullie zeggen dat wat hierboven staat, geschreven is vanuit Gods liefde. Jullie moeten daar stevig aan vasthouden.
13 Jullie moeten de groeten hebben van jullie mede-gemeente in Babylon, en van mijn zoon Markus. 14 Groet elkaar liefdevol met een kus.
Ik bid dat Gods vrede zal zijn bij ieder van jullie die bij Christus hoort.

1 Petrus

12345

Menu